09 Övrigt

91 Mät- & kontrollinstrument

92 Signalutrustning

93 Bodar & container

95 Rengöringsutrustning & stoftavskiljare

99 Övrigt