52 Elutrustning

53 Kompressorer

55 Ånggeneratorer

56 Torkning- & uppvärmningsanordningar

58 Ventilationsfläkt