Försäkring

Information om Hyrpoolens erbjudande om försäkring för hyresmaskiner

Ta ett försäkringsskydd

Hyrpoolen förmedlar en hyrförsäkring som vi erbjuder alla våra hyrkunder för att ni inte skall få problem vid eventuell skadehändelse.

Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra skadehändelser som ni inte har räknat med.

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Polisanmälan skall alltid begäras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk
När ni hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar ni vår hyrförsäkring för 5% av hyresbeloppet. Självrisken är 0,1 basbelopp (Bb) om maskinens försäkringsvärde understiger 2 Bb, vid högre försäkringsvärde är självrisken 0,2 Bb.
Självrisk bodar, bobcat, grävare,bomliftar & skylift är 0,5 Bb.

Vid skada så gäller följande:
Kontakta oss omgående för skadeblankett som ni också finner via länken till vänster.
När ni lämnar in skadeanmälan skall polisanmälan bifogas.
Observera att hyra debiteras tills skadeanmälan inlämnats.

Skickas till
Hyrpoolen Maskinuthyrning Nacka
Ektorpsvägen 26
131 47 Nacka.

Hyrpoolen Maskinuthyrning